โซล่าเซลล์ (Solar Cell)

หรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic Cell) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถแปลง พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อผลิตพลังงานที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน โซล่าเซลล์ทำงานโดยใช้ปรากฏการณ์ Photovoltaic Effect ซึ่งเป็นการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กลายเป็นกระแสไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยเมล็ดประจุ (Semiconductor) เช่น ซิลิกอน (Silicon) ที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่จะให้การกระจายของอิเลกตรอนเมื่อถูกต้อนด้วยแสงอาทิตย์ เมื่อแสงอาทิตย์ชนเข้ามายังพื้นผิวของโซล่าเซลล์ อิเลกตรอนในซิลิกอนจะถูกกระจายออกจากพื้นผิวและสร้างกระแสไฟฟ้า ซึ่งเมื่อนำไปใช้งานในวงจร ก็จะเป็นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถใช้งานได้ตามที่ต้องการ โซล่าเซลล์ มักถูกใช้งานในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ในที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงาน และตัวแทนพลังงานที่ห่างไกล ซึ่งเป็นการใช้งานที่มีผลต่อการลดการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานที่เป็นภูมิภาค ระบบโซล่าเซลล์รูฟท๊อป: การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าที่หลากหลายและเป็นสิ่งที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน หนึ่งในรูปแบบที่น่าสนใจที่สุดคือ “ระบบโซล่าเซลล์รูฟท๊อป” ซึ่งมาพร้อมกับความหลากหลายและความยืดหยุ่นในการติดตั้ง และเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมในการเอาไว้ใช้ทั้งในอาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัย
Jinko Solar

แผงโซล่าเซลล์

แผงโซล่าเซลล์ Jinko Tiger Pro เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากในตลาดโซล่าเซลล์ในปัจจุบัน เนื่องจากมีความเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในการใช้งานทั้งในอุตสาหกรรมและบ้านหลังคา ด้วยความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และความมั่นใจในประสิทธิภาพในการผลิตพลังงาน

Huawei Fusion Solar SUN2000

อินเวอร์เตอร์

Inverter เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากมีหน้าที่รับพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์และแปลงให้กลายเป็นไฟฟ้าที่ใช้งานได้ การเลือกใช้ Inverter ที่มีความเหมาะสมและมีความน่าเชื่อถือจะช่วยให้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเสถียร

Huawei เป็นบริษัทความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีชื่อเสียง และได้ขยายธุรกิจไปยังตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย Inverter ที่มีความแข็งแกร่งและความเสถียร

  • ความปลอดภัยและเสถียร: Inverter ของ Huawei ออกแบบมาเพื่อให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและความเสถียร มีระบบควบคุมและการเข้ารหัสที่ทันสมัยเพื่อปกป้องระบบพลังงานแสงอาทิตย์จากการโจมตีและความเสียหายจากปัจจัยต่าง ๆ
  • ประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ: Inverter ของ Huawei มีการออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า และมีความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบที่มีอัตราส่วนของพลังงานสูญเสียต่ำ
  • ควบคุมและการจัดการแบบอัจฉริยะ: Inverter ของ Huawei มีความสามารถในการควบคุมและจัดการระบบให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมตลอดเวลา ด้วยเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย
  • การรับรองความปลอดภัย: Inverter ของ Huawei ได้รับการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และผ่านการทดสอบเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของระบบ
Fusion Solar

Fusion Solar

Fusion Solar มีความสามารถในการควบคุมอัตโนมัติและอัจฉริยะที่สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น ปรับการจ่ายไฟฟ้าให้เหมาะสมในช่วงเวลาที่ใช้พลังงานมากที่สุด 

Fusion Solar Mobile Application

Mobile Application

Fusion Solar มีการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่ทันสมัย ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนในกระบวนการติดตั้งและการดูแลรักษา และช่วยให้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทำงานได้ต่อเนื่อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทไอคอนเซอร์วิส จำหน่าย และ ติดตั้ง ระบบโซล่าเซลล์บนหลังคา โดยทีมช่างผู้มีประสบการณ์

เบอร์โทร

อีเมล

ขอใบเสนอราคา